Welkom op de site van CK Coaching met Beeld


CK Coaching met Beeld biedt:
  • Beeldcoaching voor opvoeders en mantelzorgers
  • Beeldcoaching voor beroepskrachten en vrijwilligers
  • Opleiding tot Beeldcoach
  • Kwaliteits- en Kenniskringen


wanneer je kijkt
zie je nog niet
wanneer je ziet
grijpt het je aan
en zet het in beweging
(vrij naar: Willem Hussem)